Actuele zaken Gastouderlink en kinderopvang

Vergoeding voor ouders is voor de kinderopvangtoeslag gemaximaliseerd, de tarieven die de overheid hiervoor heeft opgesteld, zijn:
Gastouderopvang 2017: € 5,75 per uur per kind (dit was € 5,52 in 2016) en in 2018 word dit € 5,91 per uur (per kind).

Kinderopvangtoeslag: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang! Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl

Inspectie door GGD Hollands Noorden:
De meest recente inspectie vond plaats in juni 2017, als u op “deze regel” klikt kunt u dit laatste inspectierapport inzien.
De vorige inspectie vond plaats in oktober 2016. klik hier voor dit rapport uit 2016
Per 1 januari 2018 is Gastouderlink onderdeel geworden van Gastouderbureau Loky en zullen alle toekomstige inspecties als zodanig worden uitgevoerd!

Onderstaand enkele citaten uit de beschouwing van de toezichthouder van de GGD:
“Gastouderlink is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een actief en transparant Gastouderbureau welke voldoet aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang.”
“Er heeft een steekproef in de dossiers van gastouders en ouders plaatsgevonden, waarbij diverse documenten zijn gecontroleerd. Gastouderlink maakt in haar informatieverstrekking en in de facturatie het betalingsverkeer inzichtelijk.”
“In het afgelopen jaar heeft de oudercommissie advies gegeven over een wijziging in het pedagogisch beleid, een prijswijziging en een observatiemethode. De wijze van adviesaanvraag is inzichtelijk en de oudercommissie geeft aan tevreden te zijn over de werking van hun adviesrecht.”
“Gesteld kan worden dat de houder goed op de hoogte is van alle voorwaarden en aantoonbaar moeite doet om hier zoveel mogelijk aan te blijven voldoen, zodat de kwaliteit van de opvang gewaarborgd blijft.”