Voor gastouders

Gastouder voorwaarden
Gastouders dienen aan voorwaarden te voldoen. Zo wordt er onder andere van u verwacht dat u continue opvang biedt voor langere tijd, grote affiniteit met kinderen heeft, ervaring heeft in de kinderopvang en zorgt voor een hygiënisch, veilig en kindvriendelijk huis. Bovendien dient u als gastouder te beschikken over een WA-verzekering en een Verklaring omtrent goed Gedrag en minimaal een diploma op MBO-2 HW niveau. Gastouderlink biedt gastouders daarnaast vaker een deskundigheidstraining aan en faciliteert de EHBO voor kinderen cursus. Sommige cursussen zijn verplicht en bieden u de extra zekerheid om te starten in de kinderopvang. Bent u enthousiast geworden over het gastouderschap, dan verwelkomen wij u graag als nieuwe gastouder bij Gastouderlink. Voor meer informatie over voorwaarden waaraan uw thuis crèche moet voldoen en de wijze waarop u zich kunt aanmelden kunt u contact met ons opnemen.

Beleid kwaliteit
Iedere ingeschreven gastouder ontvangt het pedagogisch beleid. Dit beleid omschrijft o.a. de werkwijze van onze kinderopvanginstelling Gastouderlink. Gastouderlink hecht veel waarde aan de communicatie en de omgang tussen de gastouder en de kinderen. De gastouder dient in staat te zijn om de kinderen voldoende emotionele veiligheid en mogelijkheden voor de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties te bieden. Bovendien wordt van de gastouder verwacht dat zij de kinderen voldoende mogelijkheden biedt voor ontwikkeling en overdracht van normen en waarden. Naast het pedagogisch beleid beschikt Gastouderlink ook over een beleid gezondheid & veiligheid en een klachtenprocedure.