Voor gastouders

Uitvoering en controle
De Wet Kinderopvang omschrijft duidelijk aan welke voorwaarden een gastouder moet voldoen. Er zijn voorwaarden op het gebied van gezondheid en veiligheid. Gastouderlink hanteert hiervoor de wettelijk vastgestelde eisen. Aan de hand van een inventarisatielijst bekijkt de gastouder in en om haar huis hoe eventuele risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid tot een minimum kunnen worden beperkt. Tevens bezoekt een medewerk(st)er van Gastouderlink diverse malen per jaar alle bij ons aangesloten gastouders. Wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met onze gastouders die diverse kinderopvang vormen aanbieden in hun huis.

Opleiding en informatie
Gastouderlink verzorgt bijeenkomsten voor (startende) gastouders. Gastouders volgen een aantal verplichte deskundigheidstrainingen per jaar. Bovendien verzorgt Gastouderlink een nieuwsbrief die bestemd is voor ouders en gastouders.

Uw aanmelding bij Gastouderlink wordt vervolgd door onderstaand overzicht.