Voor gastouders

Stappenplan voor gastouders
Aanmelding vindt plaats via de website of via een formulier dat u kan worden toegezonden. Gastouderlink neem z.s.m. telefonisch contact met u op voor een intakegesprek.
1e Huisbezoek. Tijdens dit bezoek neemt een medewerker van Gastouderlink met u uw aanmeldingformulier door. Daarnaast zorgt u voor een kopie van uw legitimatiebewijs, een kopie van uw EHBO voor kinderen diploma en uw MBO-2 diploma (of andere diploma zoals vermeld in de geldige diploma lijst). Beschikt u reeds over een Verklaring omtrent goed Gedrag, dan ontvangen wij hier alvast een kopie van. Heeft u deze nog niet, dan besluiten wij in overleg het moment om deze aan te vragen. De Verklaring omtrent goed Gedrag vraagt u digitaal aan via een door Gastouderlink verstrekte link. Ook uw partner en andere inwonende volwassenen (waaronder uw volwassen kinderen) dienen een Verklaring omtrent goed Gedrag aan te vragen. De éénmalige uitgave voor dit wettelijk verplichte document is (momenteel) € 41,35. Besluiten wij u definitief in te schrijven als gastouder, dan ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en de overeenkomst ‘gastouder – Gastouderlink’.
2e Huisbezoek. Uw huis wordt grondig bekeken op veiligheid en hygiene aan de hand van de zogenaamde risico-inventarisatie lijst. U ontvangt hiervan een kopie. Eventuele vastgelegde afspraken worden hierin vermeld. Gaat u kinderen opvangen in het huis van de ouders, dan wordt deze inventarisatie op dit adres uitgevoerd.
Kennismaken met kinderen en ouders. Gastouderlink verstrekt een kennismakingslijst met alle zaken die u bespreekt als u kennis maakt met de ouders en hun kinderen zodat u niets kunt vergeten. Daarna nemen wij uiteraard spoedig contact met u op om het verloop van de kennismaking met de aanstaande oppaskinderen en hun ouders te evalueren.
3e Huisbezoek voor het ondertekenen van de overeenkomst van opdracht ‘gastouder – ouder’ en het doornemen van diverse praktische afspraken waaronder bijv. de wendagen van het kind.
Proefperiode. Er wordt een proefperiode van vier weken gehanteerd. Gastouderlink neemt gedurende deze proefperiode sowieso snel telefonisch contact met u op om het verloop van de eerste weken opvang te evalueren. Indien alles naar wens verloopt, kunnen we spreken van een geslaagde koppeling.

Zelfstandig onderneemsters
Als u ervoor kiest om meerdere kinderen op te vangen, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om zelfstandig onderneemster te worden. Er zijn dan een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. U bent verplicht een administratie te voeren en uzelf aan te melden bij de Belastingdienst. Voorts wordt er van u verwacht dat u adverteert en over minimaal drie klanten (ouders) beschikt, oftewel u dient ondernemersrisico te lopen. Aangezien wij meerdere  zelfstandige gastouders bemiddelen, kunnen wij u hier, indien gewenst, uitgebreid over informeren.