Nieuwe financiering kinderopvangtoeslag?

Nieuwe financiering kinderopvangtoeslag?

Als het aan minister Asscher ligt wordt kinderopvangtoeslag vanaf 2018 direct overgemaakt aan de kinderopvangorganisatie in plaats van via de ouder. Daarmee wil hij fraude met kinderopvangtoeslag voorkomen. Ouders betalen dan alleen de ‘eigen bijdrage’ aan kinderopvang. Veel kinderopvangorganisaties hebben hun vraagtekens bij dit systeem, want er kleven een aantal risico’s aan. Nog voor de zomer maakt minister Asscher zijn (nu nog globale) plannen concreet en wordt duidelijk of dit systeem inderdaad gaat gelden vanaf 2018.