Voor ouders

Ouder zoekt betaalbare kinderopvang in thuis crèche.
Op zoek naar de ideale gastouder? Dan kunt u niet zeker genoeg van uw zaak zijn. De juiste match is een afweging tussen gevoel en verstand. Een mix van liefde voor kinderen en professionaliteit. Onze gastouders houden niet alleen van hun werk, zij zijn er ook voor gekwalificeerd.

Tegemoetkoming van de kinderopvangkosten berekenen
Vanzelfsprekend wilt u precies weten wat voor u de kinderopvangkosten zijn. Gastouderlink helpt u graag met het berekenen van de kinderopvangtoeslag. U dient hiervoor een aantal gegevens te verzamelen, te weten: uw verzamelinkomen van u en uw eventuele fiscale toeslagpartner, het gemiddeld aantal opvanguren per maand en het uurtarief.

Voor het jaar 2019 is het maximale tarief waarover u kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt vastgesteld op
€ 6,15 per uur per kind. In 2018 is/was dit € 5,91 per uur per kind.
De hoogte van uw persoonlijke maandelijkse tegemoetkoming is afhankelijk van het aantal opvanguren per kind ten opzichte van uw inkomen. Gastouderlink is de kinderopvanginstelling die u graag hierover adviseert. Neemt u contact met ons op voor het antwoord op uw vraag.

Stappenplan met Gastouderlink voor ouders

Aanmelding vindt plaats via de website of via een formulier dat u kan worden toegezonden. Gastouderlink neemt z.s.m. telefonisch contact met u op voor een intakegesprek. Indien u al een gastouder voor uw kind(eren) heeft, dan kunt u direct deze gastouder aanmelden.
Tijdens het intake gesprek worden alle wensen met u besproken. Gastouderlink zoekt een gastouder conform uw wensen, zoals de opvangdagen en de woonplaats van de gastouder. Voorts gaan ouders en gastouder zonder begeleiding van een medewerker van Gastouderlink met elkaar kennismaken. Gastouderlink verstrekt een kennismakingslijst met alle zaken die u kunt bespreken als u gaat kennismaken met het gastoudergezin zodat u niets kunt vergeten. Daarna nemen wij uiteraard contact met u op om naar het verloop van de kennismaking met uw gastouder te informeren.
Bij een geslaagde kennismaking stelt Gastouderlink de overeenkomsten van opdracht op. Mogelijkerwijs klikte het niet zo goed als u had gehoopt. In dit geval zoekt Gastouderlink verder naar een andere gastouder. Gastouderlink maakt een afspraak voor de ondertekening van de overeenkomst van opdracht en het bespreken van de praktische zaken. Ook informeren wij u over de gegevens die u nodig heeft voor de kinderopvangtoeslag en maken hierbij een juiste berekening voor u waardoor alle kosten inzichtelijk zijn.
De eerste vier weken van de gastouderopvang is de proefperiode. Gastouderlink neemt gedurende deze proefperiode telefonisch contact met u op om het verloop van deze eerste weken opvang te bespreken. Indien alles naar wens verloopt, kunnen we spreken van een geslaagde koppeling.